Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Maruko
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Chrustenice
Č.popisné/ č.orientační 26
Obec Loděnice
PSČ 267 12
Stát Česká republika
47545712
DIČ CZ47545712
Email info@maruko.cz
Telefon +420 736 154 770,+420 605 866 051,+420 311 672 195
Webové stránky www.maruko.cz
Fax +420 311 672 195
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Stiebel Eltron GmbH. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Viessmann spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kondenzační
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Výrobci
  • Stiebel Eltron GmbH.
  • Viessmann spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Chrustenice
Č.popisné/ č.orientační 26
Obec Loděnice
PSČ 267 12
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 22.03.1994
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne