Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Penzion Benešova Hora s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Benešoba Hora
Č.popisné/ č.orientační 102
Obec Vacov, p. Stachy
PSČ 384 73
Stát Česká republika
26072998
DIČ CZ26072998
Email buzek@penzionbenesovahora.cz
Telefon 420 606 660 065
Webové stránky www.penzionbenesovahora.cz
Fax ----------------------------------
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Stiebel Eltron GmbH. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Výrobci
  • Stiebel Eltron GmbH.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice není pobočka
Č.popisné/ č.orientační není
Obec není pobočka
PSČ 000 00
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Jihočeský (České Budějovice)
  • Plzeňský
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 18.03.2004
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne