Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO
Právní forma a.s.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Kotkova
Č.popisné/ č.orientační 3582/19
Obec Znojmo
PSČ 669 02
Stát Česká republika
44026587
DIČ CZ44026587
Email topeni@elektrokov.cz
Telefon +420 515 200 052
Webové stránky www.elektrokov.cz
Fax +420 515 200 056
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Atmosferické
Kondenzační
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Hoval CZ s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
4T, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
VERNER, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Krbová kamna s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Výrobci
  • 4T, a.s.
  • BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
  • BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
  • Hoval CZ s.r.o.
  • Regulus spol. s r.o.
  • VERNER, a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Kotkova
Č.popisné/ č.orientační 3582/19
Obec Znojmo
PSČ 669 02
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 21.12.1957
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne