Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Jan Kohout
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Za zahrádky
Č.popisné/ č.orientační 347
Obec Dolní Bukovsko
PSČ 37365
Stát Česká republika
63882990
DIČ CZ5701190572
Email radkasi@volny.cz
Telefon +420728005276
Webové stránky
Fax +420728005276
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Viessmann spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
AGROMECHANIKA Lhenice, v.o.s. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
ATMOS Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Výrobci
  • AGROMECHANIKA Lhenice, v.o.s.
  • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
  • Viessmann spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Za zahrádky
Č.popisné/ č.orientační 347
Obec Dolní Bukovsko
PSČ 37365
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihočeský (České Budějovice)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 07.09.1995
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne