Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Re.Therm servis
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Jalubí
Č.popisné/ č.orientační 513
Obec Jalubí
PSČ 68705
Stát Česká republika
28348460
DIČ CZ28348460
Email jiri.chudoba@rethermservis.cz
Telefon +420602793607
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
PONAST Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • PONAST
  • Regulus spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Jalubí
Č.popisné/ č.orientační 513
Obec Jalubí
PSČ 68705
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
  • Olomoucký
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 20.07.2009
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne