Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele CalorTech
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Kydlinovská
Č.popisné/ č.orientační 741
Obec Hradec Králové
PSČ 500 02
Stát Česká republika
27477681
DIČ CZ27477681
Email calortech@calortech.cz
Telefon +420 603 777 271,+420 498 771 175
Webové stránky calortech.cz
Fax +420 498 771 174
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Vaillant Group Czech s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
JUNKERS divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Bosch Thermotechnologie SAS Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
Brilon a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • Bosch Thermotechnologie SAS
  • Brilon a.s.
  • BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
  • JUNKERS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
  • Vaillant Group Czech s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Sládkova
Č.popisné/ č.orientační 1137
Obec Hradec Králové
PSČ 500 03
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Královehradecký
  • Pardubický
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 21.06.2005
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne