Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele ELGAS-MB
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Jaselská
Č.popisné/ č.orientační 167
Obec Mladá Boleslav
PSČ 29301
Stát Česká republika
26505851
DIČ CZ26505851
Email elgas-mb@volny.cz
Telefon +420 326 715 050
Webové stránky www.elgas-mb.cz
Fax +420 326 715 051
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Brilon a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
ATMOS Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
IVAR CS spol. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
IVAR CS spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
  • Brilon a.s.
  • IVAR CS spol.
  • IVAR CS spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Královehradecký
  • Liberecký
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 23.01.2002
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne