Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele FastPlay
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dašická
Č.popisné/ č.orientační 1796
Obec Pardubice
PSČ 530 03
Stát Česká republika
28551028
DIČ cz28551028
Email info@fastplay.cz
Telefon +420 702 064 615
Webové stránky www.fastplay.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Český Caparol s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
Tepelně izolační omítky
Tepelně izolační obklady
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
polystyren
minerální vlna
Tepelně izolační omítky
Výrobci
  • Český Caparol s.r.o.
  • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Průmyslová
Č.popisné/ č.orientační 344
Obec Pardubice
PSČ 533 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Královehradecký
  • Pardubický
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 23.03.2009
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne