Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Bauerova Miroslava
Právní forma sdružení
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Nové Město Jáchymov
Č.popisné/ č.orientační 54
Obec Ostrov n. Ohří
PSČ 363 01
Stát Česká republika
10050663
DIČ CZ 455707062
Email info@malakarlovarska.cz
Telefon +420 777 720 210
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Výplně stavebních otvorů - okna/balkonové dveře
Dřevěné
Plastové
Hlinikové
Ostatní
Výplně stavebních otvorů - střešní okna
Dřevěná
Plastová
Ostatní
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře
Dřevěné
Plastové
Hlinikové
Ocelové
Ostatní
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Klínovecká
Č.popisné/ č.orientační 998
Obec Ostrov n.O.
PSČ 363 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Karlovarský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 30.06.1993
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne