Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Miroslav Sládek Termoinstalace
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Urbinská
Č.popisné/ č.orientační 151
Obec Český Krumlov
PSČ 38101
Stát Česká republika
45008418
DIČ CZ6403100517
Email sladek@termoinstalace.cz
Telefon +420 602 473 857
Webové stránky www.termoinstalace.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
ATMOS Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Plynové kotle
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla IVT s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Master Therm CZ s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Stiebel Eltron GmbH. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
JH SOLAR, s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Vaillant Group Czech Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
A.C.V - ČR, spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Atmosferické
Kondenzační
Alpha-InnoTec GmbH Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
BENEKOVterm s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Tepelná čerpadla AIT s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Bosch Thermotechnologie SAS Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
Brilon a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Systém vzduch - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
ProTherm Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
Thermo/Solar Žiar s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
 • A.C.V - ČR, spol. s r.o.
 • Alpha-InnoTec GmbH
 • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
 • BENEKOVterm s.r.o.
 • Bosch Thermotechnologie SAS
 • Brilon a.s.
 • GIENGER spol. s r.o.
 • JH SOLAR, s.r.o.
 • Master Therm CZ s.r.o.
 • ProTherm
 • Stiebel Eltron GmbH.
 • Tepelná čerpadla AIT s.r.o.
 • Tepelná čerpadla IVT s.r.o.
 • Thermo/Solar Žiar s.r.o.
 • Vaillant Group Czech
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice U Poráku ,Horní Brána
Č.popisné/ č.orientační 511
Obec Český Krumlov
PSČ 381 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Jihočeský (České Budějovice)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 15.06.1998
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ano
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne