Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Jezdinský Petr
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Studenec
Č.popisné/ č.orientační 200
Obec Studenec
PSČ 512 33
Stát Česká republika
49995031
DIČ CZ6602191134
Email jezdinsky.petr@seznam.cz
Telefon +420 603 150 438
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
URSA CZ s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Výrobci
  • URSA CZ s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Studenec
Č.popisné/ č.orientační 200
Obec Studenec
PSČ 512 33
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Královehradecký
  • Liberecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 05.04.1994
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne