Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele zdeněk Bršlica
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice neradice
Č.popisné/ č.orientační 2275
Obec uherský brod
PSČ 68801
Stát Česká republika
48486876
DIČ CZ 6708111091
Email brenko@email.cz
Telefon 777239507
Webové stránky www.brenko.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
quick-mix k.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
FAKRO CZECH s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Dřevěná
Plastová
DCD IDEAL spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
DCD IDEAL spol. s r.o.
Výrobci
  • DCD IDEAL spol. s r.o.
  • DCD IDEAL spol. s r.o.
  • FAKRO CZECH s.r.o.
  • quick-mix k.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice neradice
Č.popisné/ č.orientační 2275
Obec uherský Brod
PSČ 68801
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 23.04.1994
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne