Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Thermokomplet 1990
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Palackého
Č.popisné/ č.orientační 240/20
Obec Poděbrady
PSČ 290 01
Stát Česká republika
28370821
DIČ CZ28370821
Email info@thermokomplet.cz
Telefon +420 325 594 436, +420 728 600 000
Webové stránky www.thermokomplet.cz
Fax +420 325 594 536
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Výrobci
  • Bosch Termotechnika s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Lípová
Č.popisné/ č.orientační 66
Obec Třebestovice
PSČ 289 12
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 26.04.2010
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne