Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele RES, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Boršovská
Č.popisné/ č.orientační 2617/81
Obec Kyjov, Nětčice
PSČ 697 01
Stát Česká republika
41507223
DIČ CZ41507223
Email res@reskyjov.cz
Telefon +420 777 778 067
Webové stránky www.reskyjov.cz
Fax +420 518 615 143
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
PROFI am BAU CM, spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • PROFI am BAU CM, spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Jihomoravský (Brno)
  • Olomoucký
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 22.07.1991
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne