Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele PF TECH S.R.O.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Křenová
Č.popisné/ č.orientační 493/73
Obec Brno
PSČ 60200
Stát Česká republika
29210305
DIČ CZ29210305
Email ST.JOSE@EMAIL.CZ
Telefon +420608 509 055
Webové stránky www.pfengineering.cz/
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
ATREA s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Rekuvent s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
ŠTORC TZB s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Výrobci
 • ATREA s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • Rekuvent s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Rosická
Č.popisné/ č.orientační 316/9
Obec Popůvky
PSČ 66441
Stát Česká republika
2.
Ulice Kounicova
Č.popisné/ č.orientační 685/22
Obec brno
PSČ 60200
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský (České Budějovice)
 • Jihomoravský (Brno)
 • Karlovarský
 • Královehradecký
 • Liberecký
 • Moravskoslezský (Ostrava)
 • Olomoucký
 • Pardubický
 • Plzeňský
 • Středočeský
 • Ústecký
 • Vysočina (Jihlava)
 • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 31.05.2010
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne