Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Energetika Zábřeh
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Radniční
Č.popisné/ č.orientační 32/12
Obec Zábřeh
PSČ 789 01
Stát Česká republika
28637496
DIČ CZ28637496
Email info@energetika-zabreh.cz
Telefon +420 777 838 837
Webové stránky www.energetika-zabreh.cz
Fax +420 583 412 625
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BENEKOVterm s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Krbová kamna s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Propuls Solar s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • BENEKOVterm s.r.o.
  • GIENGER spol. s r.o.
  • Propuls Solar s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Radniční
Č.popisné/ č.orientační 32/12
Obec Zábřeh
PSČ 789 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
  • Olomoucký
  • Pardubický
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 29.09.2010
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ano
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne