Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Petr Gaszczyk
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Rybáře
Č.popisné/ č.orientační 26/10
Obec Tvrdonice
PSČ 69153
Stát Česká republika
66618495
DIČ CZ7212085089
Email gaszczyk@topmont-bv.cz
Telefon +420 777 868 173
Webové stránky www.topmont-bv.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Vaillant Group Czech s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • Vaillant Group Czech s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 22.04.1997
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne