Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Rychlé teplo
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pod Altánem
Č.popisné/ č.orientační 2405/46
Obec Praha 10
PSČ 100 00
Stát Česká republika
24722618
DIČ CZ24722618
Email info@rychleteplo.cz
Telefon +420 822 828
Webové stránky www.rychleteplo.cz
Fax +420 817 602
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
ATMOS - Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Vaillant Group Czech s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
VIPS gas s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • ATMOS - Jaroslav Cankař a syn
  • Vaillant Group Czech s.r.o.
  • VIPS gas s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Kunice
Č.popisné/ č.orientační 112
Obec Stránčice
PSČ 251 63
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 23.08.2010
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne