Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Brick & Cotto experts
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pasířská
Č.popisné/ č.orientační 2456/38a
Obec Jablonec nad Nisou
PSČ 466 01
Stát Česká republika
27281574
DIČ CZ27281574
Email rudolf@dlazba-cihly.cz
Telefon +420603499146
Webové stránky www.bc-stavebni.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
quick-mix k.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
quick-mix k.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
MAPEI s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • MAPEI s.r.o.
  • quick-mix k.s.
  • quick-mix k.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Na Spravedlnosti
Č.popisné/ č.orientační 734
Obec Pardubice
PSČ 530 03
Stát Česká republika
2.
Ulice Vítězná
Č.popisné/ č.orientační 649/17
Obec Liberec
PSČ 460 01
Stát Česká republika
3.
Ulice Českomoravská
Č.popisné/ č.orientační 142/18
Obec Praha
PSČ 190 00
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Královehradecký
  • Liberecký
  • Pardubický
  • Středočeský
  • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 06.12.2005
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne