Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele LEMIGAS
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Jenišov
Č.popisné/ č.orientační 68
Obec Karlovy Vary
PSČ 36001
Stát Česká republika
26402734
DIČ CZ26402734
Email info@lemigas.cz
Telefon +420602415404
Webové stránky www.lemigas.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
VacuSol s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Wolf Česká republika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Jaroslav Cankař a syn ATMOS Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
ATMOS Jaroslav Cankař a syn
Výrobci
  • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
  • Jaroslav Cankař a syn ATMOS
  • VacuSol s.r.o.
  • Wolf Česká republika s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Jenišov
Č.popisné/ č.orientační 68
Obec Karlovy Vary
PSČ 360 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Karlovarský
  • Plzeňský
  • Středočeský
  • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.12.1995
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne