Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Musil Rudolf
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Kamenická
Č.popisné/ č.orientační 20/604
Obec Praha
PSČ 17000
Stát Česká republika
74234960
DIČ cz 74234960
Email kmstavebniprace@seznam.cz
Telefon +420602242356
Webové stránky
Fax +420000000000
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Stavební materiály se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi
Tepelně izolační omítky
Tepelně izolační obklady
Tepelně izolační nosné stavební prvky
Výrobci
  • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 14.11.2006
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne