Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Radoslav Sychra
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Žďárná
Č.popisné/ č.orientační 63
Obec Žďárná
PSČ 67952
Stát Česká republika
67046045
DIČ CZ7608203746
Email radek@sychra.com
Telefon +420 603 810 481
Webové stránky www.sychra.com
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
HENKEL ČR, spol. s r.o. (Ceresit) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Plynové kotle
Atmosferické
Kondenzační
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
MAMUT-THERM s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
BRAMAC střešní systémy spol. s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • BRAMAC střešní systémy spol. s.r.o.
  • GIENGER spol. s r.o.
  • HENKEL ČR, spol. s r.o. (Ceresit)
  • MAMUT-THERM s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Žďárná
Č.popisné/ č.orientační 1
Obec Žďárná
PSČ 67952
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.12.1997
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne