Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele STŘECHY Pustelník, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dubová
Č.popisné/ č.orientační 852
Obec Kobeřice
PSČ 74727
Stát Česká republika
29458404
DIČ CZ29458404
Email strechypustelnik@gmail.com
Telefon +420 777 891 064
Webové stránky www.strechypustelnik.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Roto střešní okna s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Výplně stavebních otvorů - střešní okna
Dřevěná
Plastová
Ostatní
DEK a.s. (skupina DEK) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
minerální vlna
pěnový polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Výrobci
  • DEK a.s. (skupina DEK)
  • Roto střešní okna s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Dubová
Č.popisné/ č.orientační 852
Obec Kobeřice
PSČ 74727
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 07.12.2012
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne