Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Petr Slapnička
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Nábř.T.G.M
Č.popisné/ č.orientační 1520
Obec Rakovník
PSČ 269 01
Stát Česká republika
13285912
DIČ CZ5810020711
Email info@topmont.net
Telefon +420 313 512 021
Webové stránky
Fax +420 313 512 021
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
GEMINOX s.a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Vaillant Group Czech s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Brilon a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
EKOEFEKT a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Plynové kotle
DRAŽICE - Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
NIBE divize tepelných čerpadel, DZD Strojírna s.r.o.
Výrobci
 • Brilon a.s.
 • DRAŽICE - Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
 • EKOEFEKT a.s.
 • GEMINOX s.a.s.
 • NIBE divize tepelných čerpadel, DZD Strojírna s.r.o.
 • Vaillant Group Czech s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Nábř.T.G.M
Č.popisné/ č.orientační 516/II
Obec Rakovník
PSČ 26901
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Hlavní město Praha
 • Karlovarský
 • Plzeňský
 • Středočeský
 • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.01.1993
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne