Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Instalatérství, zámečnictví M.M.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dětmarovice
Č.popisné/ č.orientační 958
Obec Dětmarovice
PSČ 735 71
Stát Česká republika
27830489
DIČ CZ27830489
Email zamecnictvimm@seznam.cz
Telefon +420 603 147 581
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
IVAR CS spol. s r.o.
-- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže -- Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Plynové kotle
Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
-- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže -- Efektivní využití zdrojů energie
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
ENBRA, a.s.
-- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže --
-- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže --
VIADRUS a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Výrobci
  • -- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže --
  • -- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže --
  • -- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže --
  • -- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže --
  • Baxi Heating (Czech republic) s.r.o.
  • ENBRA, a.s.
  • IVAR CS spol. s r.o.
  • VIADRUS a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice U Bažantnice
Č.popisné/ č.orientační 1759
Obec Karviná-Nové Město
PSČ 735 06
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 07.01.2008
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne