Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Švehla Jiří
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Kaštanová
Č.popisné/ č.orientační 149
Obec Říčany
PSČ 251 01
Stát Česká republika
44725485
DIČ CZ00000000
Email iberia.as@centrum.cz
Telefon +420 737 360 397
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Styrotrade a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
polystyren
Výrobci
  • Styrotrade a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 27.06.1995
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne