Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele MIPOS
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Za Humny
Č.popisné/ č.orientační 1054/4a
Obec Praha 6
PSČ 161 00
Stát Česká republika
62906551
DIČ CZ62906551
Email mipos_sro@volny.cz
Telefon +420 235 323 288
Webové stránky www.mipos.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
DEKTRADE a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Výplně stavebních otvorů - okna/balkonové dveře
Dřevěné
Plastové
Hlinikové
Ostatní
Výplně stavebních otvorů - střešní okna
Dřevěná
Plastová
Ostatní
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře
Dřevěné
Plastové
Hlinikové
Ocelové
Ostatní
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Tepelně izolační omítky
Tepelně izolační nosné stavební prvky
Stiebel Eltron GmbH. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Výrobci
  • DEKTRADE a.s.
  • Stiebel Eltron GmbH.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Plzeňský
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 02.01.1995
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne