Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele TempEco
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice 1. máje
Č.popisné/ č.orientační 582
Obec Luka nad Jihlavou
PSČ 58822
Stát Česká republika
02044145
DIČ CZ02044145
Email obchod@tempeco.cz
Telefon +420 607 878 444
Webové stránky www.tempeco.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
ATMOS Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
NIBE divize tepelných čerpadel, DZD Strojírna s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Systém vzduch - voda
T.W.I. spol. s r. o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
 • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
 • NIBE divize tepelných čerpadel, DZD Strojírna s.r.o.
 • Regulus spol. s r.o.
 • T.W.I. spol. s r. o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice 1. máje
Č.popisné/ č.orientační 582
Obec Luka nad Jihlavou
PSČ 58822
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský (České Budějovice)
 • Jihomoravský (Brno)
 • Karlovarský
 • Královehradecký
 • Liberecký
 • Moravskoslezský (Ostrava)
 • Olomoucký
 • Pardubický
 • Plzeňský
 • Středočeský
 • Ústecký
 • Vysočina (Jihlava)
 • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 06.01.2010
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne