Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Vrba Kamil
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Na Lužci
Č.popisné/ č.orientační 518
Obec Lázně Bohdaneč
PSČ 53341
Stát Česká republika
72866314
DIČ -
Email kamilvrba75@seznam.cz
Telefon +420 731 239 628
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
polystyren
minerální vlna
Výrobci
  • Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Na Lužci
Č.popisné/ č.orientační 518
Obec Lázně Bohdaneč
PSČ 53341
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Královehradecký
  • Pardubický
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 14.10.2002
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne