Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Zeman Jan
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Neplachov
Č.popisné/ č.orientační 46
Obec Dolní Bukovsko
PSČ 373 65
Stát Česká republika
73486370
DIČ CZ8009181345
Email janzeman.ml@seznam.cz
Telefon +420 723 268 539
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
TUBOSOL, s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Vakuové trubicové
VERNER, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
REVEL,s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Družstevní závody Dražice - strojírna Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
ATMOS - Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Vaillant Group Czech s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
JUNKERS divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • ATMOS - Jaroslav Cankař a syn
  • Baxi Heating (Czech republic) s.r.o.
  • Bosch Termotechnika s.r.o.
  • Družstevní závody Dražice - strojírna
  • JUNKERS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
  • REVEL,s.r.o.
  • TUBOSOL, s.r.o.
  • Vaillant Group Czech s.r.o.
  • VERNER, a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Neplachov
Č.popisné/ č.orientační 46
Obec Dolní Bukovsko
PSČ 373 65
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihočeský (České Budějovice)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 28.07.2003
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne