Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele STATIVA projekce a realizace staveb
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bořivojova
Č.popisné/ č.orientační 878/35
Obec Praha 3
PSČ 130 00
Stát Česká republika
29059496
DIČ CZ29059496
Email info@stativa.cz
Telefon +420554144988
Webové stránky www.stativa.cz
Fax +420554144988
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Stavební materiály se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi
Tepelně izolační omítky
Tepelně izolační obklady
Tepelně izolační nosné stavební prvky
Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Dolní Lištná
Č.popisné/ č.orientační 312
Obec Třinec
PSČ 73961
Stát Česká republika
2.
Ulice Bořivojova
Č.popisné/ č.orientační 878/35
Obec Praha
PSČ 13000
Stát Česká republika
3.
Ulice Pionýrů
Č.popisné/ č.orientační 839
Obec Frýdek - Místek
PSČ 73801
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Moravskoslezský (Ostrava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 31.03.2010
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne