Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Jiří Choutka
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Herlify
Č.popisné/ č.orientační 101
Obec Havlíčkův Brod
PSČ 58001
Stát Česká republika
42909911
DIČ CZ531020021
Email itvoz.choutka@tiscali.cz
Telefon +420 602 722 379
Webové stránky choutkahb.cz
Fax +420 569 429 260
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
4T, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
PROFISolar s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
ATMOS Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
ATTACK, s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Plynové kotle
Výrobci
 • 4T, a.s.
 • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
 • ATTACK, s.r.o.
 • GIENGER spol. s r.o.
 • PROFISolar s.r.o.
 • Regulus spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Herlify
Č.popisné/ č.orientační 101
Obec Havlíčkův Brod
PSČ 580 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Hlavní město Praha
 • Liberecký
 • Pardubický
 • Středočeský
 • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 28.08.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne