Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Kuchařík Petr
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Panenský Týnec
Č.popisné/ č.orientační 198
Obec Panenský Týnec
PSČ 439 05
Stát Česká republika
44537719
DIČ CZ7403280698
Email kopplova@seznam.cz
Telefon +420 774 985 983
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Vaillant Group Czech s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • Vaillant Group Czech s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Panenský Týnec
Č.popisné/ č.orientační 198
Obec Panenský Týmec
PSČ 439 05
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.09.2011
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne