Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele PRINTO spol. s r. o. Pardubice
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bezdíčkova
Č.popisné/ č.orientační 1603
Obec Pardubice
PSČ 530 03
Stát Česká republika
45535345
DIČ CZ45535345
Email printopardubice@seznam.cz
Telefon +420 602 493 838
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Ploché
Propuls Solar s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Ploché
Výrobci
  • BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
  • Propuls Solar s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Bezdíčkova
Č.popisné/ č.orientační 1306
Obec Pardubice
PSČ 530 03
Stát Česká republika
2.
Ulice Bezdíčkova
Č.popisné/ č.orientační 1306
Obec Pardubice
PSČ 530 03
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Pardubický
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 06.02.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne