Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Hák Vladislav
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Knoblochova
Č.popisné/ č.orientační 488
Obec Jilemnice
PSČ 514 01
Stát Česká republika
11085487
DIČ CZ520821060
Email hak@sendme.cz
Telefon +420737248926
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Vaillant Group Czech s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • Vaillant Group Czech s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Knoblochova
Č.popisné/ č.orientační 488
Obec Jilemnice
PSČ 514 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Královehradecký
  • Liberecký
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 24.09.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne