Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Novák Roman
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Devonská
Č.popisné/ č.orientační 1223/9
Obec Praha
PSČ 15200
Stát Česká republika
63898187
DIČ CZ7502101596
Email roman.novak19@email.cz
Telefon +420 602 130 009
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Tepelně izolační omítky
Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
Tepelně izolační omítky
Rockwool a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
minerální vlna
minerální vlna
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • Rockwool a.s.
  • Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Zvíkovské Podhradí
Č.popisné/ č.orientační 13
Obec Písek
PSČ 397 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Jihočeský (České Budějovice)
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.10.1996
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne