Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele LIBO Group s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Kaprova
Č.popisné/ č.orientační 42/14
Obec Praha 1
PSČ 110 00
Stát Česká republika
29132452
DIČ CZ29132452
Email lindalbohemia@gmail.com
Telefon +420 605 143 500
Webové stránky www.lindalbohemia.cz
Fax +420 605 143 500
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační omítky
Tepelně izolační obklady
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Tepelně izolační omítky
DEKTRADE a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Tepelně izolační obklady
DEKTRADE a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
KNAUF INSULATION, spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
dřevovláknité výrobky
polystyren
minerální vlna
LB Cemix s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
LB Cemix s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
dřevovláknité výrobky
Tepelně izolační omítky
Tepelně izolační obklady
Výrobci
 • BAUMIT spol. s r.o.
 • DEKTRADE a.s.
 • DEKTRADE a.s.
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • LB Cemix s.r.o.
 • LB Cemix s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Hornosušská
Č.popisné/ č.orientační 1308/93a
Obec Horní Suchá
PSČ 735 35
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský (České Budějovice)
 • Jihomoravský (Brno)
 • Karlovarský
 • Královehradecký
 • Liberecký
 • Moravskoslezský (Ostrava)
 • Olomoucký
 • Pardubický
 • Plzeňský
 • Středočeský
 • Ústecký
 • Vysočina (Jihlava)
 • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 23.11.2012
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne