Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele STAVNET CZ
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Obránců míru
Č.popisné/ č.orientační 406/45
Obec Ostrava
PSČ 70300
Stát Česká republika
25842218
DIČ CZ25842218
Email stavnet@email.cz
Telefon +420724047744
Webové stránky www.stavnetcz.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
MADT, a.s.
ALUMONT BUILDING a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Dřevěné
Plastové
Hlinikové
Dřevěné
Plastové
Hlinikové
Rockwool a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
minerální vlna
-- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže -- Efektivní využití zdrojů energie
Systém vzduch - voda
Systém země - voda
GIENGER spol. s r.o.
ATTACK, s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Plynové kotle
DOVA a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Výrobci
  • -- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže --
  • ALUMONT BUILDING a.s.
  • ATTACK, s.r.o.
  • DOVA a.s.
  • GIENGER spol. s r.o.
  • GIENGER spol. s r.o.
  • MADT, a.s.
  • Rockwool a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 11.08.1999
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne