Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele AGTEK s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Za Mlýnem
Č.popisné/ č.orientační 1273
Obec Ratíškovice
PSČ 696 02
Stát Česká republika
25512382
DIČ CZ25512382
Email agtek@agtek.cz
Telefon +420 518 367 515
Webové stránky www.agtek.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
IMPROMAT KLIMA spol. s r.o. - FUJITSU Efektivní využití zdrojů energie
Systém vzduch - voda
ATREA s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
ELEKTRODESIGN ventilátory Efektivní využití zdrojů energie
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Výrobci
  • ATREA s.r.o.
  • ELEKTRODESIGN ventilátory
  • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
  • IMPROMAT KLIMA spol. s r.o. - FUJITSU
  • Regulus spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
  • Olomoucký
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 17.12.1997
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne