Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Malý Josef
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Horní Ředice
Č.popisné/ č.orientační 350
Obec Horní Ředice
PSČ 533 75
Stát Česká republika
73600849
DIČ CZ-7712033318
Email maly117@iseznam.cz
Telefon +420 605 571 368
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Tepelná čerpadla IVT s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Výrobci
  • Tepelná čerpadla IVT s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Horní Ředice
Č.popisné/ č.orientační 350
Obec Horní Ředice
PSČ 53375
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Královehradecký
  • Pardubický
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 29.03.2004
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne