Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Jiří Ureš
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pičín
Č.popisné/ č.orientační 106
Obec Pičín
PSČ 26225
Stát Česká republika
66329019
DIČ CZ6511291721
Email info@bs-design.cz
Telefon +420728547406
Webové stránky www.bio-krby-design.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
ROMOTOP spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Krbová kamna s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
ATTACK, s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • ATTACK, s.r.o.
  • ROMOTOP spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Za Balonkou
Č.popisné/ č.orientační 267
Obec Příbram
PSČ 26225
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Jihočeský (České Budějovice)
  • Plzeňský
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 16.06.1997
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne