Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Menšík Petr
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Žarošice
Č.popisné/ č.orientační 320
Obec Žarošice
PSČ 696 34
Stát Česká republika
74825992
DIČ CZ7503284459
Email mensik@mp-instalaterstvi.cz
Telefon +420 608 859 096
Webové stránky www.mp-instalaterstvi.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
HOTJET CZ, s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
BENEKOVterm s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
ATMOS Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Výrobci
  • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
  • BENEKOVterm s.r.o.
  • GIENGER spol. s r.o.
  • HOTJET CZ, s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Žarošice
Č.popisné/ č.orientační 320
Obec Žarošice
PSČ 696 34
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
  • Olomoucký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.04.2009
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne