Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Souček Jan
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Lesného
Č.popisné/ č.orientační 917
Obec Jemnice
PSČ 67531
Stát Česká republika
43368107
DIČ CZ530724144
Email soucekjan@atlas.cz
Telefon +420603236215
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
ATMOS Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
TOPSOLAR Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
  • TOPSOLAR
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihočeský (České Budějovice)
  • Jihomoravský (Brno)
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 12.08.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne