Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Vágner Tomáš
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Za Sokolovnou
Č.popisné/ č.orientační 175
Obec Mníšek Pod Brdy
PSČ 25210
Stát Česká republika
71497293
DIČ CZ6803260321
Email vagner@grandzap.cz
Telefon +420 604 595 708
Webové stránky www.grandzap.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Stiebel Eltron GmbH. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Výrobci
  • Stiebel Eltron GmbH.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Za Sokolovnou
Č.popisné/ č.orientační 175
Obec Mníšek Pod Brdy
PSČ 25210
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.01.2006
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne