Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Kohos
Právní forma a.s.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bulharská
Č.popisné/ č.orientační 588/1
Obec Praha 10
PSČ 10100
Stát Česká republika
61859541
DIČ CZ61859541
Email kovar@kohos.cz
Telefon +420 284682899
Webové stránky www.kohos.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Rockwool a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
minerální vlna
ostatní
Stavební materiály se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi
Tepelně izolační omítky
Tepelně izolační obklady
Tepelně izolační nosné stavební prvky
Styrotrade a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Polystyren
extrudovaný polystyren
polystyren
Styrotrade a.s.
Výrobci
  • Rockwool a.s.
  • Styrotrade a.s.
  • Styrotrade a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 14.11.1994
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne