Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele METALL QUATRO spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Na Vrátku
Č.popisné/ č.orientační 1245
Obec Most
PSČ 43401
Stát Česká republika
61538213
DIČ CZ61538213
Email info@mq.cz
Telefon +420474687068
Webové stránky www.mq.cz
Fax +420474687190
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Sto s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
minerální vlna
Viessmann spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.
  • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
  • Sto s.r.o.
  • Viessmann spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Vysoká Pec
Č.popisné/ č.orientační č.or. 2
Obec Vysoká Pec
PSČ 43159
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Karlovarský
  • Středočeský
  • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 10.10.1994
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ano
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ano
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne