Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Pavel Křenek
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sluneční
Č.popisné/ č.orientační 2351
Obec Rožnov pod Radhoštěm
PSČ 756 61
Stát Česká republika
87579952
DIČ CZ8108135860
Email pavel-krenek@email.cz
Telefon +420 734 654 140
Webové stránky www.vodotoporoznov.eu
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
JUNKERS divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
JUNKERS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
Výrobci
  • GIENGER spol. s r.o.
  • JUNKERS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
  • JUNKERS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Sluneční
Č.popisné/ č.orientační 2351
Obec Rožnov pod Radhoštěm
PSČ 756 61
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
  • Olomoucký
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.02.2011
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne