Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Jaurisova
Č.popisné/ č.orientační 515/4
Obec Praha
PSČ 140 00
Stát Česká republika
24257311
DIČ CZ24257311
Email sivan@ivps.cz
Telefon +420 605 137 455
Webové stránky www.ivps.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
LB Cemix s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • LB Cemix s.r.o.
  • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Bucharova
Č.popisné/ č.orientační 2657/12
Obec Praha
PSČ 158 00
Stát Česká republika
2.
Ulice Nádražní
Č.popisné/ č.orientační 189
Obec Sokolov
PSČ 356 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Karlovarský
  • Pardubický
  • Plzeňský
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 16.07.2012
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ano
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne