Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Athos Hodonín o.s.
Právní forma sdružení
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Hodonínská
Č.popisné/ č.orientační 1093/69
Obec Rohatec
PSČ 69601
Stát Česká republika
48842761
DIČ CZ48842761
Email athos.hodonin@seznam.cz
Telefon +420 607 153 050
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
ATMOS Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Výrobci
  • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Štefánikova
Č.popisné/ č.orientační 283/27
Obec Hodonín
PSČ 695 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
  • Moravskoslezský (Ostrava)
  • Olomoucký
  • Vysočina (Jihlava)
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 17.05.1995
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne