Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Téma Petr
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Lhotka
Č.popisné/ č.orientační Lhotka
Obec Lhotka
PSČ 73947
Stát Česká republika
87236435
DIČ CZ7510085198
Email tema.kotle@seznam.cz
Telefon +420 728 386 351
Webové stránky tema-kotle.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
VERNER, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Krbová kamna s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
ATMOS Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Kovarson s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
OPOP, s. r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
PONAST Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
AGROMECHANIKA Lhenice, v.o.s. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
ATOMA Tepelná technika Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Výrobci
 • AGROMECHANIKA Lhenice, v.o.s.
 • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
 • ATOMA Tepelná technika
 • Kovarson s.r.o.
 • OPOP, s. r.o.
 • PONAST
 • VERNER, a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Lhotka
Č.popisné/ č.orientační 176
Obec Lhotka
PSČ 73947
Stát Česká republika
2.
Ulice Lhotka
Č.popisné/ č.orientační 176
Obec Lhotka
PSČ 73947
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Jihomoravský (Brno)
 • Moravskoslezský (Ostrava)
 • Olomoucký
 • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 03.02.2008
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne